Deel van verbreding Bels Lijntje is gereed

Op vrijdag 7 april is het eerste deel van de verbreding van het Bels Lijntje gereed gekomen. Het fietspad is verbreed van 2 naar 3,5 meter en het is uitgevoerd in rood asfalt.
Het is voor tilburg de eerste keer dat er asfaltmengsel met 30% witte steenslag aangebracht. Daarvoor is gekozen i.v.m.
– Lichtreflectie. dat is belangrijk omdat er geen openbare verlichting langs het fietspad wordt aangebracht.
– Minder opwarming door weerkaatsing zonnenstralen.
– Minder thermische belasting asfaltconstructie.

Om (meteen) een wegvak te krijgen met witte steenslagvlakjes in het oppervlak is een speciale techniek toegepast waarbij het asfalt licht wordt opgeschuurd (“geplaneerd”)

Het nu gereed gekomen wegvak heeft een lengte van 1,5 kilometer. Een deel daarvan (800 meter)  ligt op er op grondgebied van Tilburg en 700 meter ligt in Riel (gemeente Goirle). Tilburg wil ook het verder naar het noorden gelegen deel van het Bels Lijntje verbreden.  Fase twee, het deel tussen de Bredaseweg en de spoorlijn, wordt na de zomervakantie uitgevoerd. Daarna volgt het tussengelegen deel ten zuiden van de Bredaseweg (3,4 km).

Bericht van onsbrabantfiets.nl