Laden Evenementen

Natuurwandeling IVN Mark en Donge thema mossen natuurtuin Wolfslaar

  zondag 3 februari 2019
  14:00 - 16:00 uur
   Natuurtuin Wolfslaar, Charlotte Cuypersdreef, Breda (parkeren bij zwembad Wolfslaar, Wolfslaardreef 103)
Publiekswandeling van circa 2 uur

Ontdek op 3 februari samen met de gidsen van IVN Mark en Donge natuurtuin Wolfslaar. De natuurtuin is circa 3 ha groot en is in 1998 aangelegd, als onderdeel van het plan Natuurontwikkeling Bavelse Leij. Eeuwenlang was het een heidegebied, dat omstreeks 1580 werd ontgonnen tot akker- en weidegrond, behorend bij Landgoed Wolfslaar. Vanaf 1965 lagen hier speel- en ligweiden en de kanovijver van zwembad Wolfslaar. Bij de aanleg van de Natuurtuin zijn bewust tegenstellingen aangebracht: nat-droog, hoog-laag, zon-schaduw en voedselrijk-voedselarm. Er is veel voedselrijke grond afgegraven en afgevoerd. Vertrek is om 14.00 uur.

De tuin geeft een beeld van een oud Brabants beekdallandschap met heuveltjes en dalen, poelen en vennetjes, die bij zware regenval in elkaar kunnen overlopen. De grote, voormalige kanovijver bleef gehandhaafd, maar heeft door het opwerpen van schiereilandjes een speelser en natuurlijker vorm gekregen.

Aanwezige bomen zijn blijven staan en er zijn gordels van inheemse struiken en bomen aangeplant. Verder mocht de natuur zich spontaan ontwikkelen. Er komen nu vele soorten inheemse planten voor en ook de amfibie-, insecten- en paddenstoelenstand zijn goed ontplooid. Het beheer bestaat uit periodiek maaien – nooit alles tegelijk – en het terugzetten van overheersend struikgewas.

De mossenrijkdom overtreft alle verwachtingen, er groeien tientallen soorten. Deze mossen en hun wonderlijke levenswijze zijn het hoofdthema van deze wandeling. Breng liefst een loepje of vergrootglas mee,  het zijn handige hulpmiddelen om details van de mosplantjes te bekijken.