Gemeenteraad keurt begroting 2018 goed!

Financiƫle basis Toerlezjoere gewaarborgd

Het college van B&W van gemeente Gilze en Rijen diende het voorstel in om structureel te participeren in Toerlezjoere. Door jaarlijks 35% van de inkomsten uit de toeristenbelasting te bestemmen voor Toerlezjoere. Dit voorstel is op 6 november j.l. door de gemeenteraad goedgekeurd. Dit betekent een stevige financiƫle basis voor Toerlezjoere! Dankzij de ondersteuning van de gemeente kan de begroting sluitend gemaakt worden. Het bestuur van Toerlezjoere legt nu de laatste hand aan het jaarplan en de begroting voor 2018. In januari 2018 sluiten we een convenant met de gemeente Gilze en Rijen, waarin wederzijdse afspraken bekrachtigd worden.