Leren van het succes van De Efteling!

Inspiratiesessie met Toerlezjoere-ondernemers in De Efteling

Dinsdag 13 juni bezochten we met zo’n veertig Toerlezjoere-ondernemers een boeiende inspiratiesessie bij De Efteling. De eerste van de reeks inspiratiesessies, exclusief voor leden, georganiseerd door ondernemersvereniging Toerlezjoere. Er volgen er dus nog meer. Frans Goenee, dé inspiratiemanager van De Efteling, liet de deelnemers kennis maken met de succesvolle commerciële aanpak van het attractiepark. Frans zoomde vooral in op de manier waarop zij dagelijks hun klanten betoveren met herinneringen en belevenissen en hoe jij dat als ondernemer met jouw unieke verhaal/formule kunt doen.

Blijf bij je identiteit
Frans reikte tijdens zijn presentatie handvaten aan die toepasbaar zijn voor het eigen bedrijf. Als ondernemer kun je veel leren van De Efteling. De identiteit van je bedrijf is leidend: wie ben je, wil je zijn of worden in de ogen van de klant; de unieke kracht van elk bedrijf. Elke keuze die je als ondernemer maakt, moet passen bij je identiteit. Belangrijk is dat je mensen zoekt die enthousiast zijn over je identiteit en hierbij passen. Bij De Efteling zorgen ze voor enthousiasme bij hun medewerkers, wat de functie van de medewerker ook is. Als gast ervaar je dat ook, iedereen is zo enthousiast dat je écht een herinnering krijgt.

Van storytelling naar storyselling
Bij De Efteling is alles gericht op het verkopen van herinneringen en belevenissen, die blijven hangen en doorverteld worden, met als doel nieuwe bezoekers te trekken. Dit is de essentie van storytelling. Als de identiteit van je bedrijf helder is, staat het fundament, en kun je op basis hiervan je eigen unieke ‘story’ overbrengen en jouw klanten betoveren. Vervolgens is het noodzakelijk om de voortgang van je bedrijfsactiviteiten te toetsen, zodat je gerichte vervolgstappen kunt zetten op het gebied van bijvoorbeeld investeringen, personeelsbeleid, etc. Alle bedrijfsprocessen werden door Frans toegelicht, omkleed met de centrale boodschap “Denk na wat je er zelf mee kunt doen”.

Belang van (sociale) media
Alleen artikelen of advertenties in kranten plaatsen, is vandaag de dag niet meer toereikend. Sociale media gaan veel sneller en hebben een groter bereik. Ook vraagt storytelling om een juiste mediakeuze als je een van tevoren bepaalde doelgroep wilt bereiken.

We kijken terug op een leerzame en inspirerende avond, waarbij de vraag blijft “Wat ga jij er als ondernemer mee doen?”. Maak gebruik van deze kennis en ervaringen en breng je eigen unieke ondernemersverhaal over aan de klant!