Raakeindse Kerkweg Molenschot

Raakeindse Kerkweg Molenschot

Je staat met je neus oostwaarts

Ruimte genoeg hier, maar toch zitten er nauwelijks kieviten of grutto’s, wel een enkele wulp. Je ziet een ruilverkavelingslandschap, dat ooit een woeste grond was. Boeren hebben dit gebied (grotendeels met de hand) drastisch ontgonnen, waarna een lappendeken van kleine percelen ontstond. In de jaren ’50 steeg de vraag naar voedsel en een efficiënter gebruik van cultuurgronden. Het landschap werd leger en de grond verschraalde. Geen wonder dat het niet best gesteld is met onze weide- en akkervogels. Ze kunnen geen voedsel vinden, ook het uitbroeden van hun eieren en het grootbrengen van hun kuikens gaat moeizaam. Als we in zwaar klimaatweer komen, zien ook boeren dat het anders moet. Aan de horizon zie je een boerderij met een mestvergister. Deze levert melk en vlees, vergist de mest, hergebruikt de warmte, wekt energie op en verbetert met het restproduct de bodem.

En draai nu met je neus westwaarts

Dan zie je hoe gezocht wordt naar nieuwe toepassingen van ‘landbouw’: voormalige zorgboerderij die op het moment voor creatieve doeleinden wordt ingericht met een pluktuin en een kweker van oud-Hollandse fruitbomen. Nieuw is de akker waarop vanaf 2019 oliehoudende gewassen, voor walnotenolie, geteeld worden. Die aangevuld worden met met gras-, kruiden- en bloemenranden, granen en peulvruchten zoals lupine. Goede ontwikkelingen voor de biodiversiteit.

 

Informatie op deze pagina is mede mogelijk gemaakt door Heemkring Molenheide, Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR) en de gemeente Gilze en Rijen.

Terug naar rustpunten