Slotbijeenkomst Slow Leisure

Donderdag 22 juni pitchten derdejaarsstudenten van de NHTV in de locatie van De Groene Muze hun plannen op het gebied van ‘Slow Leisure’ aan twaalf ondernemers uit de regio. De pitches waren over het algemeen prikkelend en vernieuwend. Drie van de opdrachtgevers waren Toerlezjoere-ondernemers: De Groene Muze, groepsaccommodatie Boogaart en het NatuurPodium. De overeenkomst van de onderzoeksresultaten van deze drie projecten/ondernemers was de wens om hun locatie op meerdere manieren te gebruiken. Door deze onder andere te verhuren aan doelgroepen die passen bij de identiteit en het imago van het bedrijf.

degroenemuze.nl

hetnatuurpodium.nl